Digitalisering: uitdaging voor communicatie

Digitale transformatie levert uitdagingen voor communicatie. Hou rekening met nieuwe mogelijkheden, verwachtingen en ga verandering niet uit de weg. Werkelijke transformatie is gebaat bij visionaire communicatiedirecteuren die het voortouw nemen en weten te verbinden. Die herkennen, begrijpen en weten hoe hun organisatie moet bewegen om in de toekomst te (over)leven.

Vertrouwen in verandering

Digitalisering is van impact op de samenleving door technologische, culturele en sociaaleconomische verschuivingen. In de storm van de veranderingen heb je voorsprong met een organisatie die rotsvast staat.

Communicatie biedt uitkomst: een sterke positionering, een eenduidig verhaal en verbindende visie zorgen voor vertrouwen onder medewerkers en de omgeving. Van communicatiedirecteuren wordt dan ook vereist dat ze begrijpen hoe ze met de bewegelijke wereld om moeten gaan. Dat ze de verandering vormgeven. En dan is vertrouwen cruciaal. Toon begrip voor de impact van digitalisering op de organisatie én deel de benefits voor de organisatie.

Van sales naar advies

Digitalisering vraagt erom om naar buiten te treden, maar biedt ook kans om kennis naar binnen te halen. Terwijl monitoringtools organisaties helpen om strategische keuzes te maken wint de klant ook aan wijsheid. Daardoor verschuift het contact tussen organisaties en hun klanten van een salesproces naar een adviesgesprek.

Dit vraagt om communicatie op maat. Terwijl we digitaliseren maak je verschil met een persoonlijke communicatieaanpak. Zet je data om naar passend advies, vorm een beeld van de toekomstwensen van je klant. Richt daar je externe communicatie op in.

Digitale reputatie

Als organisatie kan je je niet onttrekken aan het maatschappelijke debat en de kans om zelf onderwerp van gesprek te zijn. Succesvolle communicatiedirecteuren begrijpen dat ze zich in een digitaal ecosysteem bevinden met reputatiekansen voor de eigen organisatie.

Ga digitaal het gesprek aan. Zoek allianties met relevante partijen. Wees alert op verschuivingen in je speelveld en nieuwe ontwikkelingen. Maar start eerst met de eigen organisatie. Be good and tell it!

Wilt u over onderwerpen in dit artikel meer weten of van gedachte wisselen?
Neem dan vooral contact op met adviseur Catharina Burgman[email protected]. Wepublic kan onder andere ondersteuning bieden op het gebied van reputatie, leiderschapscommunicatie, verandercommunicatie, visieontwikkeling, issuemanagement of met inzet van digitale tools.