De Wereld Draait Door? Fakenews!

Voor de Wepublic Verkiezingsmonitors over de Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen schrijft iedere week een Wepublican een column vanuit zijn of haar perspectief. Ditmaal de beurt aan Pepijn Veerman.

Afgelopen week zaten ‘De Verleiders’ aan tafel bij De Wereld Draait Door om aandacht te vragen voor hun nieuwe toneelstuk #niksteverbergen, een voorstelling over de gevaren van big data. De Verleiders stelden dat we in een Orwelliaanse staat leven waarbij het kopen van een zakje kunstmest ervoor zorgt dat je op de radar verschijnt van de AIVD. De uitzending deed veel stof opwaaien, minister Ollongren (BZK) voelde zich zelfs genoodzaakt om de aantijgingen aan het adres van haar veiligheidsdiensten te weerleggen. Fakenews op de publieke omroep?

De reactie van Ollongren past in het beeld van een overheid die de verspreiding van nepnieuws probeert tegen te gaan. In december kondigde de minister aan een bewustwordingscampagne tegen nepnieuws te willen opzetten in aanloop naar de aankomende verkiezingen. Ook zal er vanuit Europa in maart een ‘snel-waarschuwingssysteem’ worden gelanceerd om desinformatie tegen te gaan richting de Europese verkiezingen op 24 mei. Facebook ondertekende de Code of Practice on disinformation, nauw gemonitord door het kabinet. 

Een overheidscampagne tegen de verspreiding van desinformatie, dit lijkt niet te stroken met het principe van een vrije pers. Echter, in navolging van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de Brexit en andere Europese verkiezingen, is de dreiging in Nederland reëel. Ollongren claimde op 1 februari dat er nog geen concrete signalen zijn dat de Nederlandse kiezer op dit moment wordt bestookt met nepnieuws, ze erkende wel de mogelijkheid hiertoe. Het gevaar van de Russische trollenlegers mag ondertussen duidelijk zijn. De chaos rondom de naderende Brexit is compleet, de clowneske vertoning in het Witte Huis duurt voort. Laten we zorgen dat dit ons bespaard blijft.

Het is van groot belang dat u als kiezer kritisch naar het nieuws kijkt. Probeer het nieuws rondom de verkiezingen zo dicht mogelijk bij de bron te zoeken, bekijk het vanuit meerdere invalshoeken. Wat zou het dan toch handig zijn als een bedrijf al dit nieuws voor u zou monitoren…

Wij houden de komende verkiezingen dus nauw in de gaten. U ook?

Ook een Wepublic Verkiezingsmonitor om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Provinciale Statenverkiezingen of de Europese Parlementsverkiezingen?

Klik hier voor meer informatie.