Datamisbruik, krapte op de woningmarkt en de toeslagenaffaire leiden tot nieuwe politieke prioriteiten

Prioritaire onderwerpen in verkiezingsprogramma’s naast corona

Wepublic analyseerde en vergeleek op basis van data de verkiezingsprogramma’s van 2021 ten opzichte van 2017. Deze keer: de nieuwe prioriteiten van partijen.

Door de coronacrisis is de gezondheidszorg de hoogste prioriteit binnen de politiek voor vrijwel alle partijen. Maar wat als we corona en zorg buiten beschouwing laten? Dan zien we drie andere, grote thema’s die aan aandacht gewonnen hebben: digitalisering, woningmarkt en schulden.  

Minister van Digitale Zaken

De aandacht voor digitalisering heeft een hoge vlucht genomen. Digitalisering heeft in 2021 bijna drie keer meer aandacht gekregen in de partijprogramma’s ten opzichte van 2017. Het staat op plaats dertig van de meest voorkomende woorden. Als we verder inzoomen zien we dat digitalisering gaat over veiligheid, privacy en de macht van techbedrijven. Dit vertaalt zich onder andere in het idee om een minister van Digitale Zaken aan te stellen. Ook pleiten partijen in Europees verband voor de bescherming van data. De VVD, D66, de ChristenUnie, de PvdA en de PvdD willen daarnaast het belastingstelsel voor techbedrijven herzien.

Hogere prioriteit woningmarkt gaat problemen niet oplossen

De woningmarkt heeft in de verkiezingsprogramma’s van 2021 ruim 2,5 keer meer aandacht gekregen dan in 2017. Bij dit thema willen de verschillende partijen een ministerie voor Wonen in het leven roepen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vertonen de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen grote overeenkomsten in hun analyse en aanpak van het woningtekort. Alleen op de vraag “hoe” lopen de meningen uiteen. Bouwen we sociale huur, voor starters of voor beleggers? De stikstofproblematiek maakt dit dossier bovendien extra complex.

Zeker is in ieder geval dat de kiezer mag verwachten dat er gebouwd gaat worden. Maar zelfs als alle voorstellen worden gerealiseerd, zal er aan het einde van de komende kabinetsperiode nog steeds een woningtekort zijn, aldus het PBL.

Schuldenproblematiek en toeslagenaffaire leiden tot vraag naar ‘menselijke maat’

Tot slot zien we een groei in aandacht voor schulden- en armoedeproblematiek. De toeslagenaffaire heeft hier een stevige bodem voor gelegd. Al kunnen we de aandacht voor de schuldenproblematiek ook niet los zien van de effecten van de coronacrisis. Partijen schenken ten opzichte van vier jaar geleden bijna dubbel zoveel aandacht aan dit onderwerp. Een aantal partijen kiezen daarom voor ingrijpende stelselherzieningen. Daarnaast leidt de affaire er mede toe dat ‘de menselijke maat’ een terugkerend thema is in de verkiezingsprogramma’s.

Kortom: voor de komende kabinetsperiode kunnen we verwachten dat we onze digitale zaken beter op orde willen hebben, er enige woonzorgen worden weggenomen (maar de harde oorzaken lastig aan te pakken zijn) en we met een menselijker perspectief worden behandeld vanuit de overheid.

Ook een analyse op een voor jou relevant thema? Neem voor de mogelijkheden contact op met Robin Beentjes via [email protected].