Dag van de Arbeid: communicatie is essentieel bij verandering van werkwijze

Deze maand ging van start met de Dag van de Arbeid. Sinds de 19de eeuw kennen we de achturige werkdag, na pleitbezorging van de sociaal bewogen ondernemer Robert Owen. Na de uitbraak van Corona is werk voor velen enorm veranderd. Communicatie biedt uitkomst. Om de nieuwe werkwijze te omarmen is er behoefte aan purpose, leiderschap en communicatie over de verandering.

Duidelijke missie

Een tijd als deze laat de kracht van purpose zien. Juist in crisistijd is het van belang dat medewerkers weten wat de ‘why’ is, waarvoor ze zich inzetten. Het thuiswerken zorgt voor obstakels, naast haperende techniek, bestaat er eenzaamheid en gebrek aan motivatie. Een duidelijk doel verbindt, geeft energie en richting. De purpose dient dan ook als kompas, dat obstakels helpt te overwinnen en het motiveert teams om gezamenlijk te werken aan een verbindende missie, ook op afstand van elkaar.

Wanneer je zelfs in crisistijd je doelen weet te bereiken levert dat voldoening op en een gevoel van trots. Het is dus niet alleen van belang om de purpose duidelijk voor ogen te hebben, maar ook te delen wanneer er successen worden behaald die bijdragen aan de purpose.

Blijf in gesprek

Van leiders van vandaag wordt meer dan ooit gevraagd. Naast financiële prestaties wordt er verwacht dat zij verantwoording afleggen, transparant werken en authenticiteit tonen. De coronacrisis doet er een schepje bovenop. Overleggen worden zakelijker, beslissingen procesmatig en communicatie kan al snel directief overkomen.

Goed leiderschap is tijdens veranderingen extra alert op onderhuidse spanningen. Het kan in zo’n virtuele omgeving al snel lijken alsof het allemaal goed en efficiënt gaat, maar de informele informatie krijg je niet mee. Blijf dan ook in gesprek met je team, creëer ruimte voor het sociale, de creativiteit en voor innovatie.

Werken post-corona

De wereld is blijvend veranderd, werken is blijvend veranderd. Veranderingen vragen om een groot aanpassingsvermogen. Zowel van bestuurders, managers en medewerkers. Terwijl velen reikhalzend uitkijken naar de periode na corona, krijgen we een helderder beeld over hoe er post-corona gewerkt gaat worden.

Verandering van werkwijze ondersteund met communicatie

Het nieuwe werken wordt hybride ingevuld tussen kantoor en thuis. Kantoorgebouwen worden een ontmoetingsplek, een locatie om gezamenlijk te brainstormen en waar je kan werken wanneer het jou uitkomt. Voordat we aan de nieuwe realiteit starten is er ruimte voor experiment. Neem medewerkers mee in het toekomstperspectief. Bied veiligheid en vertrouwen. Deel heldere boodschappen over gemaakte keuzes, de afwegingen en hoe medewerkers betrokken worden. Maak duidelijk wat zij kunnen verwachten en neem onzekerheden weg waar mogelijk.

Wilt u over onderwerpen in dit artikel meer weten of van gedachte wisselen?

Neem dan vooral contact op met adviseur Catharina Burgman[email protected].