Komt jouw communicatiestrategie door de COVID-19 stresstest?

(Leestijd: 2 minuten) Organisaties die hun missie willen verwezenlijken en ertoe willen doen, hebben een communicatiestrategie. Die strategie gaat over de langere termijn en beschrijft in ieder geval ambities, doelstellingen, speerpunten en succesvoorwaarden. Een praktisch kompas bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten.

Wepublic heeft veel organisaties begeleid bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën. Met plezier verzorgen we trainingen en lezingen over het onderwerp. En een van de zaken die we daarbij altijd benadrukken, is dat een communicatiestrategie zich vooral in de praktijk moet bewijzen.

De meest ingenieuze strategieën kunnen in de praktijk waardeloos blijken. En ogenschijnlijk simplistische strategieën kunnen juist van onschatbare waarde blijken.

Een communicatiestrategie mag ambitieus en groots zijn – graag zelfs! – maar moet vooral realistisch zijn.

En daarom is een pragmatische manier van strategie-ontwikkeling zo belangrijk. ‘Embrace dynamics’ schreven we eerder. Als de context verandert, zul je ook moeten kijken of eerder gemaakte keuzes nog kloppen. En die context is veranderd natuurlijk.

COVID-19 heeft veel zaken op z’n kop gezet. Veel wat zeker was, is onzeker geworden. En wat realistisch leek, is plots onbereikbaar geworden.

Wat betekent dit?

In mijn ogen is het nu hoogste tijd dat je reflecteert op de praktische waarde van jouw communicatiestrategie.

Kortom, COVID-19 als stresstest.

Een test die jouw helpt te leren, te verbeteren en te presteren. Door nu goed na te denken, gemaakte keuzes te herijken, bereid je je voor op een nieuwe werkelijkheid. Zodat communicatie nu maar ook post-COVID-19 aantoonbaar bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Reflecteren, duiden en aanpassen. Meebewegen met veranderende omstandigheden. Om maximale impact te realiseren. Cruciaal.

Wat is jouw antwoord op deze 3 vragen?  

COVID-19 als stresstest dus. Aan de hand van de volgende 3 vragen kun je checken of er werk aan de winkel is:

  1. Is de communicatiestrategie sinds het uitbreken van de coronacrisis nog aangescherpt?
  2. Functioneert de huidige communicatiestrategie als een praktisch kompas tijdens deze coronacrisis?
  3. Verwacht je dat de huidige communicatiestrategie ook voldoende richting geeft in de post-COVID-19-wereld?

Als jouw antwoord op een van bovenstaande vragen ‘nee’ is, dan doe je er goed aan om met een klein gezelschap kritisch te kijken naar de eerder gemaakte keuzes. Dat hoeft natuurlijk geen groots, meeslepend traject te zijn. Maar het moet wel een goed traject zijn, met aandacht en focus, want er staat er veel op het spel.

Dat traject begint heel eenvoudig met het samen vaststellen hoe ambities, speerpunten en prioriteiten van de organisatie zijn veranderd als gevolg van COVID-19. Want als bijvoorbeeld tot enkele maanden geleden het geld nog tegen de plinten klotste, terwijl je nu moet bedelen om staatssteun (denk aan Booking.com), dan kan het niet anders dan dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de communicatiestrategie.

Geen zwakte, maar een teken van kracht.

In ons boek het Strategisch Communicatie Frame schreven Betteke van Ruler en ik al dat jouw strategie voortdurend onderhoud nodig heeft. Eenmaal gemaakte keuzes, moet je steeds weer ter discussie stellen en tegen het scherpe licht van de dagelijkse realiteit in de buitenwereld houden. Zeker als de context fundamenteel verandert.

Het bijstellen van de communicatiestrategie is geen zwakte, maar getuigt van kracht en strategisch inzicht. 

Kortom, wat ga je doen? Laat je de communicatiestrategie voor wat het is en laat je de waan van de dag regeren? Of kijk je vooruit en anticipeer je op wat komen gaat? De echte strateeg kiest natuurlijk voor het laatste.

 

Wat je wellicht ook interessant vindt:

Blog: Leaders, Do You Have a Clear Vision for the Post-Crisis Future?
Boek: Het Strategisch Communicatie Frame (Betteke van Ruler & Frank Körver)
Blog: Strategischer worden? Trap dan vooral niet in deze val

(Foto door Andrea Piacquadio via Pexels)