De communicatieafdeling: 5 voorspellingen voor 2021 (incl. tips voor communicatiedirecteuren)

(leestijd: 2 minuten) Wat een jaar. Ik kan niet zeggen dat ik het jammer vind dat 2020 voorbij is. Maar wat gaat 2021 brengen? Een ding staat vast: ook het nieuwe jaar zal bijzonder spannend worden. De economische impact van het coronavirus is groot. Wat betekent dat voor de communicatieafdeling?

Op basis van wat we om ons heen zien gebeuren, waag ik mij in dit blog aan 5 voorspellingen voor 2021. Woord vooraf: ik ben erg benieuwd naar jouw voorspelling (email deze vooral naar mij!)

1. De communicatieafdeling zal worden getoetst. In hoeverre ervaart de top van de organisatie dat de communicatieafdeling (en haar communicatiedirecteur) van waarde is? 

Veel organisaties zullen in 2021 hun kosten kritisch tegen het licht houden. Communicatieafdelingen zullen dit ongetwijfeld gaan merken. Accountability wordt van nog groter belang. Net als snelheid en daadkracht. Afdelingen die (hebben) laten zien dat ze van waarde zijn, hebben een streepje voor. Andere afdelingen zullen ongetwijfeld ingrijpende keuzes moeten maken.

Tip: ontwikkel een one-pager met ambities, doelstellingen, speerpunten voor 2021. Gebruik ook concrete voorbeelden. Ga het gesprek met de top aan. Formuleer concreet en meetbaar. Durf afrekenbaar te zijn.Gebruik januari ook om zichtbaar te maken wat in het afgelopen jaar is bereikt. Ga de boer op. Vertel, laat zien, dat je van waarde bent.

2. Nervositeit in boardrooms neemt toe. Veel CEO’s staan onder druk. Communicatiedirecteuren zullen nog meer aandacht moeten besteden aan proces en relatie.

Het rommelt. In uitermate uitdagende economische omstandigheden worden van CEO’s topprestaties verwacht. En nu blijkt ook nog eens dat mismanagement juridische gevolgen kan hebben. Het is onze ervaring dat bij toenemende nervositeit interne relaties sneller onder druk komen te staan.

Tip: heb als communicatiedirecteuren nog meer oog voor proces en relatie met de top. Stel iedere week de vraag: is de relatie met de top nu beter dan een week geleden? En waar liggen de kansen voor de komende week? Zeker als je (nog) geen lid bent van de dominante coalitie, zul je hard(er) moeten werken aan die relatie.

3. Nervositeit slaat ook over op communicatieafdelingen. De lat komt (nog) hoger te liggen, uitdagingen blijven ongekend groot. Spanningen kunnen voelbaar worden.

Ik verwacht dat de druk op communicatieafdelingen toeneemt. Inhoudelijk (alignment, reputatie, etc.) worden zoals ieder jaar topprestaties verwacht. Maar het wordt nog uitdagender om die topprestaties te leveren. Thuiswerken als norm, management ‘by email & zoom’, meer nadruk op resultaat, de afdeling onder een vergrootglas etc. Tegenvallende bedrijfsresultaten en mogelijke reorganisaties leiden ook niet tot meer gezelligheid.

Tip: bewaak de prestaties (leg de lat hoog!), maar wees alert op de gezondheid van de afdeling. Bewaak ‘samen’ en houd oog voor mindset en emoties. Wissel de koele blik op cijfers af met aandacht voor persoon en team. Zoek creatieve manieren om daar invulling aan te geven.

4. Impopulaire maatregelen liggen voor de hand. Ook menig communicatieafdeling zal de broekriem moeten aantrekken. Ik verwacht veel reorganisaties.

Ik hoorde dit het afgelopen jaar steeds luider: omdat op kosten moet worden gelet, wordt het maken van keuzes nog belangrijker. Waar zet je die ene euro op in? Bezuinigingen en daarmee samenhangende impopulaire maatregelen liggen op de loer. Grote reorganisaties kunnen niet uitblijven. Sterker nog, ze zijn al in volle gang. Voor communicatiedirecteuren wordt het de uitdaging om in de ‘drivers seat’ te blijven; zorg dat je zelf de keuzes maakt en dat niet anderen voor je kiezen.

Tip: formuleer een visie op rol toegevoegde waarde en organisatie van jouw communicatieafdeling. Hoe verhouden kerntaken, expertises en functies zich tot de ambities, doelstellingen en budget? Stel dat je zou moeten bezuinigingen, aan welke knoppen ga je dan draaien? Denk er nu over na, laat je niet verrassen en voorkom dat anderen voor jou de keuzes maken.

5. Strategie? Realisatie? Ja, maar niet zonder creativiteit. Communicatieafdelingen zullen moeten blijven zoeken naar nieuwe manieren om relaties met medewerkers, klanten en stakeholders te versterken.

Meer van hetzelfde is niet het antwoord. Wat de afgelopen 9 maanden wellicht werkte, hoeft niet de komende 9 maanden te werken. De 100e zoom-sessie stelt andere eisen dan de eerste sessie. Het tiende Bericht van de CEO wordt anders gelezen dan de negende Bericht. Etc.

Tip: zorg er als communicatiedirecteur voor dat er volop inspiratie naar binnen wordt gehaald. Zorg ervoor dat je als afdeling sneller leert dan voorheen. Voel je je te vaak als Bill Murray in Groundhog Day? Direct ingrijpen. Blijf scherp.

Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van communicatieafdelingen.

Incasseringsvermogen.
Doorzettingsvermogen.
Creativiteit.
Flexibiliteit.
Empathie.

En het jaar 2021 zal niet minder uitdagend worden.

We gaan elkaar hard nodig hebben.

Organisaties en hun communicatieafdelingen kunnen veel van elkaar leren. Natuurlijk. Iedere situatie is uniek. Maar met elkaar weten we méér. Hierboven deel ik 5 tips. Voel je vrij om deze aan te vullen. Welke tips wil jij (collega) communicatiedirecteuren geven?

 

Wat je wellicht ook interessant vindt: